Digital Smile Design – планиране на перфектната усмивка

Усмивката е израз на характера, на душевността и на човека, който си и искаш да бъдеш. Тя е естествена, непринудена и неизменна част от визията. Тя носи персоналните специфики на всеки един от нас и ни придава този индивидуален чар, който ни отличава.

 

Това е и концепцията зад дигиталния дизайн на усмивката, или още познат с термина Digital Smile Design (DSD). Тук, с помощта на иновативни технологични решения, денталният лекар може да планира, персонализира и визуализира предварително всяко едно естетично зъбно лечение. Digital Smile Design може да се приложи както при естетичното лечение на един зъб, така и при планирането на цялостно обновяване на усмивката с фасети, импланти и други възстановявания.

Какво представлява Digital Smile Design?

Дигиталният дизайн на усмивката е концепция за естетично дентално лечение, която помага за правилното му планиране и изграждането на прогнозируеми резултати, преди същинската работа върху зъбите. Стоматологът, с помощта на софтуер, подготвя дигитална визуализация на плануваното естетично лечение. Тя е максимално съобразена с функционалните и естетични изисквания на пациента, както и с индивидуалните специфики на лицето и устните.

 

По този начин, Digital Smile Design, не само позволява оптимално хармонизиране на естетичната корекция според визията на пациента, но и му дава възможност да е активен участник в планирането и изграждането на своята усмивка.

 

На базата на дигиталния модел се изготвя тест макет, който след това допълнително може да се коригира, докато не се достигне желаната перфектна усмивка.

 

Визуализацията и планирането на усмивката, подготвена чрез Digital Smile Design, позволява на пациента и на стоматолога да правят промени по желания вид на зъбите преди началото на лечението, за да се срещнат максимално очакванията и персоналните нужди на пациента.

Какви са предимствата на Digital Smile Design?

Предварителното дигитално планиране на желаните естетични промени в усмивката има многобройни предимства. Както вече споменахме, едно от основните е прогнозируемостта на резултатите. DSD позволява на пациента да види как би изглеждало естетичното лечение преди началото на работата върху зъбите, а на стоматолога да планира в детайли необходимите манипулации за постигането на желания резултат.

 

Възможността да тестват различни идеи също е едно от големите предимства на концепцията за дигитално планиране. То позволява на стоматолога да предложи различни решения и визуално да ги представи на пациента, което е невъзможно при конвенционалните методи. Така значително се подобрява комуникацията с пациента и се визуализират възможните решения на естетичните несъвършенства.

 

Освен това, Digital Smile Design спомага за изграждането на реални очаквания у пациента. Често, пациентите идват с определена нагласа или идея за това как искат да изглежда тяхната усмивка, но понякога тази идея не съответства на индивидуалните черти на лицето. Тестването им, и визуализацията на други, предложени от стоматолога корекции, позволяват на пациентите да добият реална представа и очаквания и да вземат добре информирано решение.

 

Това ни води и до следващата полза– ангажираността и активното участие на пациента в изграждането на новата му усмивка. DSD служи като медиатор между стоматолога и пациента, като осигурява общ „видим“ език, на който пациентът да изрази своите виждания и желания, а стоматологът да демонстрира възможностите за подобряване на естетиката.

 

Цялостният подход към лицето и усмивката като част от него е още един изключително съществен плюс на Digital Smile Design. За разлика от конвенционалните методи, които вземат под внимание и изготвят възстановяванията базирано само на отпечатък от устата, при дигиталното планиране се взема под внимание цялото лице. Така усмивката се съобразява и вписва хармонично с цялостния външен вид, без да изглежда неестествено. Това прави всяко едно лечение строго индивидуализирано, но не само спрямо спецификите на устната кухина, но и на цялото лице.

Какви са стъпките при изготвянето на усмивка чрез Digital Smile Design?

Първата стъпка е консултацията и разговорът със специалиста. На нея денталният лекар добива ясна престава за очакванията на пациента, желанията и конкретните естетични проблеми, които трябва да се решат. Правят се специални фотоснимки и се вземат отпечатъци от горната и долна челюст.

 

Втората стъпка е изготвянето и планирането на новите възстановявания и представянето на изображение с това, което се очаква да се постигне след желаната корекция. Още на тази стъпка, пациентът вече може да участва в моделирането и коригирането на двуизмерната визуализация.

 

След одобрение, се изготвя мокъп, или макетен модел на възстановяването според зададените специфики и промени. Изготвя се от временен материал, за да може пациентът да види как планираната дигитална усмивка ще изглежда триизмерно и как ще се впише в цялостната хармония на лицето. Правят се нови снимки, за да може да се съпостави реално визията на пациента преди и след нанесената корекция.

 

Посещението за мокъп дава възможност на място да се отразят някои детайлни промени и да се коментират възможностите за подобрение на визията с изграждането на нов макет, който постига оптимални резултати.

 

При вече одобрен мокъп и съответно, дигитален модел, се пристъпва към същинската подготовка на зъбите и изработване на реалното естетично възстановяване.

 

Цялостният процес от стъпки се разгръща в период от приблизително 10 до 14 дни, в зависимост от това колко и какви корекции ще бъдат нанесени по моделите.Целта обаче е винаги една и съща – а именно, постигане на желаната усмивка с максимална точност, прецизност и оптимален ефект спрямо очакванията на пациента.

 

В Amaya Dental Clinic вярваме, че всеки заслужава усмивка, която не само да изглежда перфектно, но и да е в тотален естетичен синхрон с чертите на всеки един пациент. Вярваме, че усмивката е част от вашата индивидуалност. За това прилагаме Digital Smile Design при планирането на естетичните корекции на зъбите, за да открием не само идеалната, но и вашата уникална усмивка.

 

Направете първата крачка към мечтаната усмивка и запазете час за преглед!

Свързани статии

керамични фасети

Обновена усмивка – керамични фасети

Ако често прикривате усмивката си или пък сте спрели да се усмихвате, в наши дни за щастие има много начини, по които съвременната дентална медицина

Какво е бондинг и какви са неговите предимства

Иновативните методи са неразделна част от съвременното дентално лечение. Те решават едни от най-често срещаните предизвикателства пред денталните лекари, а именно времетраенето и страхът на