Кариес и профилактика

Какво е кариес?

Кариесът е заразно заболяване на зъбите. Ако не лекувате увредените си от кариес зъби, тогава носите риска да заразите и здравите. Затова от първостепенна важност е ранното диагностициране на всички кариеси и тяхното лечение.

Как се лекува кариеса?

Премахването на кариеса в Дентална Клиника Амайа се извършва без болка, с модерна апаратура. Процесът е изключително щадящ, благодарение на съвременните стоматологични технологии и методи на лечение. Ранното откриване на кариеса ни позволява в лечебния подход да използваме и методите на минимално инвазивната стоматология.

Минимално инвазивна стоматология?

Минимално инвазивната стоматология е основополагаща концепция в съвременната дентална медецина. Основните принципи на които се базира са: -Ранно индентифициране и оценяване на потенциалните рискови фактори , с цел предотвратяване появата на зъбен кариес.-Установяване на причините за развитие на кариозния процес.-Съставяне на план за профилактика.-Употреба на реминерализиращи средства .-Възстановяване на зъба по консервативен път.

Кариес и профилактика