Пародонтология

Пародонтология
Пародонтологията е тази част от денталната медицина, която се занимава със пародонталните и лигавичните заболявания в устната кухина. Изследванията показват, че 90% от 30-годишните страдат от различни форми на пародонтит, причинени от микроорганизми, живеещи и развиващи се в плаката и зъбния камък. Рискови фактори за поява на пародонтит са: тютюнопушене, стрес, генетични фактори, общи заболявания и други. Резултатът от тези възпалителни процеси е постепенна загуба на костта, поддържаща зъбите и тяхното последващо разклащане. Чрез пародонтално лечение и профилактика, тези заболявания са предотвратими и напълно лечими. Мерки и възстановителни процедури:
Да идентифицираме болестотворните микроорганизми и да предприемем индивидуален план на действие за тяхното отстраняване. В Дентална Клиника Амайа този процес се осъществява чрез високоспецифични ДНК тестове, цялостно саниране на устната кухина с помощта на ултразвуков апарат, Air Flow и др.

Пародонтология