CAD/CAM технологията

 Дигитална музика, дигитални снимки, дигитални плащания… дигитална дентална медицина? До скоро това би звучало като взаимно изключващи се неща, а всъщност отдавна е реалност и ежедневие, което ни улеснява в работата ни, и в същото време осигурява на пациентите ни безкрайно много предимства. В дигиталната ера разполагаме с инструменти и апаратура за дигитални… отпечатъци. Това навлиза все по-широко в ежедневната практика и открива нови хоризонти на възможностите, с които разполагаме.

До скоро би било немислимо човек да се сдобие с изцяло-керамична вставка, корона или дори мост само в рамките на няколко часа и то само с едно посещение при неговия лекар по дентална медицина. В наши дни това е напълно възможно и все по-достъпно. До тези новости може да се докосне всеки един пациент, благодарение на CAD/CAM технологията.
CAD/CAM е съкращение от Computer-Aided Design/Computer-Aided Manifacturing, или най-общо компютърен дизайн и изработка на даден продукт. Тази технология има изключително широко приложение във всички индустриални области, като в последствие са били забелязани предимствата и по отношение на медицинските изделия, с което постепенно е била внедрена в медицината. Съществуват много различни CAD/CAM системи, които могат да бъдат предназначени за зъботехническите лаборатории, или за кабинетите по дентална медицина, като възможностите им се допълват и подпомагат.

Първите опити за използване на технологията са започнали още през средата на 80-те години на 20 век, но тогава те са били по-скоро “експерименти” отколкото реална възможност за пробив в медицината. С развитието на технологиите, софтуера и материалите бързо е започнало все по-широкото прилагане и комерсиализиране на CAD/CAM базираните възстановявания.

 

При класическите възстановявания (вставки, корони, мостове, фасети) след изпиляването на зъба се снема отпечатък, които често е неприятен за пациента. Той си тръгва с временни корони за около 7-10 дни, а понякога и повече докато се изработят финалните възстановявания. След като мине този срок пациента отново трябва да посети своя лекар по дентална медицина за да бъдат поставени финалните конструкции. В нашето все по-забързано ежедневие времето на всеки е много ценно, и тук на помощ идва CAD/CAM технологията. В зависимост от случая и индикациите, пациента може да получи своята нова пломба или корона за около един час, след което повече не се налага той да се връща в кабинета за нови отпечатъци, проби и т.н.

Така всеки може да се върне към всекидневните си задължения без дълги и многобройни посещения при лекаря по дентална медицина.

Най-общо процесът на изработка например на една корона е следният. За да се осигури максимален комфорт и спокойствие на пациента се поставя анестезия, след което зъба се изпилява. Работейки с
CAD/CAM имаме възможност да запазим много повече зъбни тъкани, отколкото при класическите методи, което е в съответствие с последните тенденции в денталната медицина намесата ни да бъде колкото е възможно минимално инвазивна. От друга страна, запазвайки колкото може повече от зъбния емайл осигуряваме повърхност за изключително здрава връзка на короната със зъба. След изпиляването на зъба със специална камера се заснема участъка от зъбната редица, в който ще работим. В софтуера се създава виртуален модел, който абсолютно точно пресъздава особеностите на зъбната повърхност. Тук се крие още едно от предимствата на дигиталните технологии – при правилно снет отпечатък разполагаме с максимална точност на модела и впоследствие на бъдещото възстановяване. Виртуалният отпечатък може да бъде експортиран в .slt формат, след което на 3D принтер да се изработи физически модел от него, ако имаме нужда от такъв. Така спестяваме на пациента снемането на класическите отпечатъци. 

За бъдещото възстановяване разполагаме с много широк набор от материали, които са изключително био-съвместими и наподобяват зъбната структура и естетика. Керамичните блокчета са поли-хромни, за да отговарят на естествената структура на зъбите, имитират емайлови и дентинови маси, което помага за отличната естетика на конструкциите. Освен това допълнително върху тях могат да се нанасят и още оцветявания и ефекти. В софтуера се създава дизайна на конструкцията, който безжично се прехвърля във фрезовъчния апарат, който за около 20 мин. я изработва. През това време пациента може да отпочине и да изпие глътка освежаваща напитка, което при пациенти с фобия от зъболекар е още едно предимство – намалява се времето, което трябва да се прекарва на зъболекарския стол. Вече изработената конструкция се оцветява допълнително ако е нужно и се гланцира, след което може да се пристъпи към циментирането. По този начин за около един-два часа всеки един пациент може да се сдобие с нова корона – в едно посещение, без поставяне няколко пъти на анестезия, максимално точно и комфортно за него, и в същото време не отстъпващо по никакъв начин на класическите корони.

Индикациите за използване на тези технологии са много – вставки, корони, мостове, дори фасети. Желаната здрава и красива усмивка вече може да се достигне много по-бързо и безболезнено, с минимално отнемане на зъбни тъкани и максимално комфортно за пациента. На пръв поглед сложната технология може да превърне работата по всеки клиничен случай в забавление, а в крайна сметка всички предимства са за пациента – бързина, точност, безболезненост, здравина и висока естетика. Не на последно място е и стойността – освен спестеното време за пациента, сравнено с аналогична конструкция, изработена от зъботехник,
CAD/CAM конструкциите имат и по-ниска цена.

CAD/CAM технологията